Foto cabecera Comaigua

Portal de transparència de Comaigua, S.L.

Amb l'objectiu de fer més transparent la nostra gestió, i d'acord amb allò que s'ha establit en la "Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern", hem desenvolupat el present portal web, a través del qual la ciutadania podrà obtenir informació actualitzada de les actuacions desenvolupades per l'empresa i dels resultats de la seva gestió, i en el que s'establiran els canals de comunicació necessaris per donar resposta a les demandes d'informació de la mateixa.