Avís legal

Comaigua, S.L. (d'ara endavant SOCIETAT), li informa que l'accés i ús d'aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició de "Usuari" que accepta plenament i sense reserves les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i condicions del lloc web.

Condicions Generals d'Utilització del Lloc web

Objecte

Les presents Condicions Generals regulen l'ús (incloent accés, creació, edició, modificació i supressió) al present lloc web de SOCIETAT, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en el mateix. Qualsevol persona que accedeixi al present lloc es considera "Usuari" i accepta de forma expressa, automàtica i voluntària sotmetre's a les Condicions Generals vigents a cada moment que accedeixi al present lloc web, així com a les condicions particulars que, si escau, li siguin aplicables.

SOCIETAT es reserva el dret de modificar unilateralment, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'estructura i disseny del lloc web; modificar o eliminar serveis o continguts així com les condicions d'accés i/o ús del lloc web.

Ús

L'Usuari és conscient i accepta que l'ús del lloc web es realitza en tot cas sota la seva única responsabilitat. Quedant prohibit l'ús del lloc web amb finalitats il·lícites o lesius per a SOCIETAT o qualsevol tercer. En la utilització del lloc web, l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i/o els drets de SOCIETAT i/o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedís de qualsevol forma la normal utilització del lloc web.

SOCIETAT adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l'existència de virus, no obstant això, l'Usuari haver de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant, SOCIETAT no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

Drets de propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual així com tota la informació continguda en el lloc web (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i qualsevol altre contingut que en la mateixa aparegui) són propietat de SOCIETAT o bé ostenta els drets suficients per a ús.

Els drets d'explotació sobre el present lloc web i qualssevol dels seus continguts, elements i, en particular, els drets d'ús, explotació, distribució, transformació i comunicació pública pertanyeran a tot moment amb caràcter exclusiu, durant la vigència prevista legalment respecte a tals drets de propietat industrial i intel·lectual i per a tothom a SOCIETAT, incloent qualsevol millora, adaptació, traducció, perfeccionament de qualsevol dels seus continguts, elements i altres materials creats, editats i/o modificats per l'Usuari. L'Usuari no podrà utilitzar, les marques registrades per SOCIETAT , noms comercials, dissenys, know-how així com qualsevol altre signe distintiu de SOCIETAT, sense el previ i exprés consentiment de la mateixa.

L'usuari no podrà modificar ni reproduir, ni en part ni íntegrament, aquesta informació, sense el consentiment previ i exprés de SOCIETAT . Amb caràcter enunciatiu però no limitatiu: 1) L'usuari no es troba autoritzat a suprimir, eludir, manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets de SOCIETAT, així com qualssevol mecanismes de protecció. 2) L'usuari no es troba autoritzat per desmuntar, descompilar o invertir les bases de dades en la qual s'emmagatzema la informació de la Web. Tota la informació del lloc web està protegida sota els drets d'autor. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de SOCIETAT , donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Les marques (signes distintius i logos) que apareixen en el lloc web són titularitat exclusiva de SOCIETAT i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d'altres Productes, Serveis i Companyies que apareguin en aquest document o en el lloc web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels seus respectius i legítims propietaris.

Exclusió de garanties i responsabilitats

SOCIETAT no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l'ús dels continguts del seu web. Especialment, SOCIETAT no respon ni dels continguts ni de l'estat dels enllaços o links que conté aquest lloc web i que poden conduir a l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers. SOCIETAT no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines web. L'accés a les mateixes a través d'aquest lloc web tampoc implica que SOCIETAT recomani o aprovi els seus continguts. SOCIETAT no es fa responsable de les deficiències del servei del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants de mal funcionament o ús de versions no optimitzades dels navegadors. Tant l'accés al lloc web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. SOCIETAT no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús de la informació. SOCIETAT no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que poguessin causar-se al sistema informàtic de l'usuari, els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per a connexió als serveis i continguts de la web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

Hiperenllaços i llocs enllaçats

L'usuari que pretengui establir un hiperenlace o dispositiu tècnic d'enllaç des del seu lloc web al lloc web de SOCIETAT , haurà d'obtenir una autorització prèvia i per escrit de SOCIETAT. L'establiment de Hiperenlace no implica en cap cas l'existència de relacions entre SOCIETAT i el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s'estableixi el Hiperenlace, ni l'acceptació o aprovació per part de SOCIETAT dels seus continguts o serveis. En tot cas, SOCIETAT es reserva el dret a prohibir o inutilitzar a qualsevol moment qualsevol hiperenlace al seu lloc web, especialment en els supòsits de ilicitud de l'activitat o continguts del lloc web en què s'inclou el hiperenlace.

En el lloc web de SOCIETAT es posa a la disposició de l'Usuari, únicament per a la cerca de, i accés a, la informació, continguts i serveis disponibles en Internet, Hiperenlaces o dispositius tècnics d'enllaç (i.g. links o botons), que permeten a l'Usuari l'accés a llocs o portals d'Internet pertanyents o gestionats per tercers (Llocs Enllaçats). SOCIETAT no ofereix ni comercialitza per si i/o per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els Llocs Enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis així com qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos, assumint l'Usuari de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través dels mateix.

Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

SOCIETAT i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid, per quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei del lloc web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l'aquí establert.